Varnost

Gre za področje, ki ga ni mogoče ločiti od vsakodnevnih dejavnosti, še posebej ne v kontekstu transporta in logistike, kjer so tveganja lahko visoka.

Za varnost svojega osebja Skupina Codognotto veliko vlaga v usposabljanja – najboljši način za preprečevanje nesreč – in v varnostno opremo, ki jo zahteva zakon.

 

 

Prav zato pa ima Skupina Codognotto svojo ekipo, ki ji je zaupana naloga, da nenehno spremlja nivo varnosti, ki jo nudi družba, in spoštovanje norm pri različnih udeležencih.