Kakovost in okolje

Številna podjetja so se začela soočati z okoljskim vprašanjem in se prilagajati na zahteve okoljskih direktiv, da bi zadostila zahtevam trga in delovala v skladu s predpisi.

Skupina Codognotto je vedno veliko pozornosti namenjala vplivu svojega delovanja na okolje. Po zaslugi novih tehnologij in inovativnih orodij je v zadnjih letih začela izvajati vrsto konkretnih dejavnosti.


Deluje v skladu z vsemi evropskimi predpisi, kar ji je omogočilo pridobitev potrdila o odličnosti. Gre za politike, ki se zavzemajo za preprečevanje negativnih vplivov na okolje z omejevanjem vseh virov onesnaženja, za recikliranje odpadkov, ki izhajajo iz posameznih dejavnosti, in za uporabo okolju prijaznega potrošnega materiala in rezervnih delov.


Ravno za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračju se vozni park nenehno prenavlja in do danes je večina traktorjev skladnih z normami Euro 5 in so opremljeni z najnovejšimi satelitskimi sistemi, ki omogočajo optimizacijo poti in zmanjšanje praznih kilometrov. Nenehne naložbe v intermodalnosti omogočajo tudi opravljanje enakih storitev, vendar z manjšim vplivom na okolje.


 

Tudi novi sedež Skupine je bil zgrajen z uporabo najnovejše tehnologije. Zato je s toplotnega vidika stavba pasivna in ima, zahvaljujoč široki pokritosti s fotovoltaičnimi paneli, nizkoenergijski vpliv.