Pomorski in letalski promet

Skupina Codognotto zahvaljujoč svojim izkušnjam zagotavlja svetovanje in specializirane storitve na področju domačega in mednarodnega pomorskega ter letalskega prometa. Potrjuje jo Certifikat kakovosti, izdan s strani CISQ in IQNET, v skladu z normami UNI EN ISO 9001:2008.

1

Pomorske kontejnerske in zbirne pošiljke za uvoz in izvoz iz vseh italijanski pristanišč.

1

Konsolidirane letalske pošiljke, back-to-back, direktni let in prevoz tovora s čarterji za uvoz in izvoz z organizacijo blaga v nepakiranem stanju in/ali na paletah, pošiljke v zbirnem stanju in na kolesih.

1

Izredni prevoz od/do čezmorskih destinacij. Svetovanje in organizacijska, zavarovalna in carinska podpora (poenostavljeni notranji postopki).

1

Upravljanje z dokumenti (akreditivi, konzularni postopki itd.).

1

Neposredno upravljanje in sledenje pošiljkam.

1

Dodeljeni zajamčeni prostori z večjimi pomorskimi in letalskimi prevozniki po glavnih prometnih direktivah agencije IATA.


POSEBNE STORITVE

1

ADR prevoz nevarnega blaga (vnetljivo, eksplozivno, jedko itd.).

1

Prevoz in logistika težkega blaga.

1

Ekspresni prevoz.

1

Storitev Sejmi in uporaba posebnih vozil z viličarji.


CARINA

Sprejemi in varstvo blaga, ki prihaja iz držav izven EGS in čaka na redni carinski pregled.


ZBIRNI PREVOZ

Upravljanje s pomočjo korespondentov s široko prisotnostjo, ki podpirajo strukture Skupine pri prevzemu, konsolidaciji na vozlišču, prevozu in distribuciji.


SVETOVANJE

Skupina Codognotto nudi svojim strankam strokovno svetovanje. S pomočjo študije tokov in optimizacije upravljanja svetuje glede reorganizacije proizvodne verige.


ZAVAROVANJE IN PRAVNE ZADEVE

Skupina zagotavlja upravljanje vseh zavarovanj, ki so potrebna za zaščito sredstev, za prevozniško odgovornosti oz. cargo zavarovanje in za druge morebitne odškodnine. Pravna služba poleg tega nadzira in vodi reševanje pravnih in upravnih postopkov, s katerimi se družba dnevno sooča.