Poslanstvo in profil podjetja

Skupina Codognotto svojim strankam nudi prevoz tako na domačem kot na tujih trgih. Dnevno spremljanje in prilagajanje potrebam ji omogoča reševanje tudi najbolj zapletenih logističnih problemov.

Codognotto Offices

S svojo dinamičnostjo Skupina ustvarja sinergijo z obstoječimi podjetji in na območju razvejano širi svojo strukturo. Prek svojih ali združenih podružnic lahko premosti razdalje in tako ponudi pravočasne in natančne storitve.

Poleg cestnega prevoza ponuja tudi intermodalnost in integrirano logistiko za skladišča ali objekte, za katere je želja, da se delno ali v celoti upravljanje logistike prepusti tretji osebi (npr. prevoz surovin, upravljanje bottom line, skladišča, distribucija).
Skupina ponuja tudi široko paleto pomorskih in letalskih storitev, mednarodni zbirni prevoz ter nadzira vse postopke in upravljanje z dokumentacijo.

Skupina Codognotto ponuja popolno storitev po vsem svetu, njena notranja politika pa ji omogoča, da je postala partner več velikim korporacijam.