Vplyv na životné prostredie

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme obmedzili dopad, ktorý majú naše nákladné vozidlá a sklady na životné prostredie.

Minimálne 80% z nášho dvojtisícového vozového parku spĺňa najnovšie environmentálne a bezpečnostné normy, pričom sa neustále snažíme tento stav ešte vylepšovať.
Počas posledných rokov sme zaviedli prísne environmentálne postupy, ktorých cieľom je znížiť našu úroveň znečisťovania, zlepšiť recykláciu odpadu v rámci spoločnosti a presadzovať používanie spotrebných materiálov a náhradných autodielov šetrných k životnému prostrediu. Využívame trasy intermodálnej nákladnej prepravy, kde môžeme znížiť našu uhlíkovú stopu a zároveň zrýchliť a zefektívniť doručovacie trasy.


V znižovaní dopadu na životné prostredie sme boli natoľko úspešní, že nám Európska únia udelila Certifikát dokonalosti, ktorý potvrdzuje, že kvalitatívne, environmentálne a bezpečnostné smernice spoločnosti Codognotto spĺňajú požiadavky normy UNI EN ISO 9001:2008. Tento certifikát preukazuje súlad so všetkými európskymi predpismi.


Naše certifikáty sa Vám zobrazia po kliknutí na nižšie uvedené linky.


Rozhodli sme sa neustále obnovovať a modernizovať náš vozový park tak, aby bol bezpečnejší a šetrnejší k životnému prostrediu . Zároveň nepretržite investujeme do najnovších technológií, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše prepravné služby. Väčšinu našich kamiónov sme vybavili najnovšími GPS systémami, aby sme skrátili prepravné časy a eliminovali nevyužitý priestor prívesu. Vďaka tomu prepravíme viac nákladu rýchlejšie a bezpečnejšie.


 

Naše nové sídlo, okrem požiadavky, aby vyzeralo pekne, bolo navrhnuté s najmodernejšími solárnymi technológiami, ktoré znižujú tepelný a energetický vplyv budovy.