Námorná & letecká preprava

Ak potrebujete doručiť tovar kamkoľvek na svete, ponúkame Vám efektívny spôsob napojenia sa na celosvetovú sieť nákladnej prepravy.

V prípade, že potrebujete zaslať a skladovať tovar za nízku cenu, ponúkame Vám prepravné služby a služby externého riadenia logistiky v sektore námornej a leteckej prepravy. Na zabezpečenie prepravy domácich a medzinárodných zásielok pre našich klientov využívame iba služby najdôveryhodnejších námorných a leteckých nákladných prepravcov.

Máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní efektívnych služieb, vďaka ktorým dokážeme Váš tovar doručiť bezpečne a načas. Naše služby námornej a leteckej prepravy zahŕňajú konsolidované letecké zásielky, protiakreditív (back-to-back), prenájom nákladnej lode alebo lietadla (charter) pri dovoze a vývoze vrátane vybavenia prepravy hromadného tovaru, paletizovaných a nekontajnerizovaných (break bulk) zásielok alebo nákladu na kolesách (roll-on/roll-off).

Poskytujeme taktiež poradenskú službu prostredníctvom logistických odborníkov, ktorí môžu preskúmať Váš výrobný reťazec a následne ho optimalizovať, zefektívniť riadenie prevádzky a navrhnúť inovatívne riešenia akýchkoľvek problémov.

Máme dlhoročné skúsenosti v zabezpečovaní doručenia tovaru bezpečne a načas. Ak potrebujete odoslať špeciálny tovar, môžeme zabezpečiť prepravu pre horľavý, výbušný, korózny a nukleárny náklad.


V súlade s normou ISO 9001:2008 sú naše služby garantované Certifikátom systému riadenia kvality od CISQ a IQNET. To znamená, že vykonávame aktívne opatrenia za účelom zníženia nášho vplyvu na životné prostredie a dosiahnutia najvyššej úrovne služieb.

1

Nákladná námorná preprava kusových zásielok (LCL) a celokontajnerových zásielok (FCL) pri dovoze a vývoze tovaru zo všetkých hlavných prístavov vo svete

1

Konsolidované letecké zásielky, protiakreditív (back-to-back), prenájom nákladnej lode alebo lietadla (charter) pri dovoze a vývoze vrátane vybavenia prepravy hromadného tovaru, paletizovaných a nekontajnerizovaných (break bulk) zásielok alebo nákladu na kolesách (roll-on/roll-off).

1

Podpora a poradenstvo týkajúce sa organizačnej štruktúry, colného poistenia a zjednodušenia interných postupov

1

Riadenie a správa dokumentov, vrátane akreditívov, konzulárnych postupov atď., ako aj priame riadenie a sledovanie zásielok

1

Garantovaný priestor pridelený u hlavných námorných a leteckých prepravcov na hlavných prepravných trasách akreditovaného agenta asociácie IATA


ŠPECIÁLNE SLUŽBY

1

Preprava nebezpečného nákladu (horľavý, výbušný, korózny, a pod.)

1

Preprava a logistika ťažkého tovaru

1

Expresné služby

1

Obchodné služby a prístup k špeciálnym zariadeniam, ako napr. vysokozdvižné vozíky


COLNÉ SKLADOVANIE

Ponúkame bezpečné skladovanie tovaru z krajín mimo EHS, ktorý čaká na preclenie.


ZBERNÁ SLUŽBA

Ak potrebujete zaslať malú zásielku, prevádzkujeme zbernú službu, ktorá doručí Váš tovar za konkurencieschopnú cenu. Zbierame a zhromažďujeme zásielky v zbernom stredisku a následne zabezpečujeme ich prepravu a distribúciu prostredníctvom širokej siete dôveryhodných prepravcov.


KONZULTANTI PRE NÁMORNÚ/LETECKÚ LOGISTIKU

Poskytujeme poradenstvo prostredníctvom prevádzkových odborníkov špecializovaných na rôzne úlohy, vrátane prípadnej reorganizácie výrobného reťazca a optimalizácie riadenia tokov.


POISTENIE A PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Starostlivosť o právnu stránku nie je nikdy jednoduchou úlohou. Naše právne oddelenie vybaví všetky Vaše poistné záležitosti, aby bol Váš majetok chránený. Bude riadiť a dohliadať na všetky právne a administratívne záležitosti, ktoré vyplynú z občianskoprávnej zodpovednosti alebo zodpovednosti prepravcu.