Prevoz po kopnem

CESTNI PROMET

Zaradi približno 500 vlačilcev in 1000 polprikolic se je Skupina Codognotto uveljavila kot ena izmed največjih evropskih prevozniških podjetij.
Če k temu dodamo še vse partnerje, ki pogodbeno sodelujejo s Skupino Codognotto, družba dosega 2000 enot.
To pomeni, da lahko Codognitto, ne glede na obliko prevoza in kraj, vedno ponudi rešitev.

Vozni park obsega več vrst opreme, od klasičnega tautlinerja, vozila z nakladalno ploščadjo, viličarja, do boksa za prevoz obešenih oblačil. Vedno zadovoljuje najrazličnejše potrebe prevoza.


Uporaba najsodobnejših sistemov za satelitsko sledenje zagotavlja številne prednosti:

1

Boljša zaščita prepeljanega blaga zahvaljujoč stalnemu sledenju vozil.

2

Pravočasnost nujnih dostav s pomočjo iskanja prevoznih sredstev v bližini.

3

Manjši vpliv na okolje zaradi zmanjševanja »praznih« kilometrov.

4

Večja varnost osebja zaradi izpolnjevanja časovnih okvirov vožnje in počitka.

 

DELAVNICA

Usposobljeno osebje z dolgoletnimi izkušnjami stalno sodeluje v programih usposabljanja za inovativne metode računalniškega diagnosticiranja, nove elektronske tehnologije in satelitske naprave, ki se uporabljajo na prevoznih sredstvih.
Codognotto ponuja tudi skupino mehanikov, ki se posvečajo zunanjim intervencijam - tudi izrednim - s pomočjo posebej opremljene mobilne delavnice.


INTERMODALNOST

V času globalizacije, ko se ponudba in povpraševanje pojavljata na različnih celinah ali na tisoče kilometrov oddaljenih krajih, je vse bolj v ospredju tudi potreba po hitrem in enostavnem nudenju proizvodov.

Te potrebe danes ni mogoče ločiti od konkurenčnosti. Skupina Codognotto tako pospešuje in izvaja redne storitve tudi prek železniškega prometa, in sicer s posebno lastno infrastrukturo in opremo. Le-ta zadovoljuje potrebe številnih strank in, kjer je le mogoče, omejuje vpliv na okolje.

Poti, po katerih je trenutno omogočena intermodalna storitev, so:
SEVERNA ITALIJA – BENELUKS IN VV
SEVERNA ITALIJA – VELIKA BRITANIJA IN VV
MILANO - CATANIA IN VV
SEVERNA ITALIJA – FRANCIJA IN VV

Poleg tega, da je intermodalnost v primerjavi s cestnim prometom boljša tudi z vidika vpliva na okolje, je njena učinkovitost tudi v natovorjeni teži, saj je v intermodalnem transportu možno naložiti blago do teže 28 ton tudi v mednarodnem prometu.


ZBIRNI PREVOZ

Zahvaljujoč visokim stopnjam tehnološke in organizacijske specializacije lahko Skupina Codognotto svojim strankam ponudi naslednje posebne storitve:
Ta vrsta prevoza je kompleksna iz organizacijskega vidika zaradi visoke razdrobljenosti blaga in vrste pošiljk. Zbirni prevoz se tako izvaja s pomočjo mreže korespondentov, ki podpirajo strukture Skupine pri: prevzemu, konsolidaciji na vozlišču, prevozu in distribuciji. Razširjena prisotnost na evropskem ozemlju omogoča Skupini Codognotto, da ponuja storitve distribucije, ki ustrezajo posebnim zahtevam strank v mreži B2C (Business to Client).

Zlasti iz Pordenona, Bologne, Torina in Ancone dnevno odhaja prevoz do večjih evropskih prestolnic in strateških vozlišč za distribucijo majhnih pošiljk ter tako doseže v 48/72 urah vsako evropsko mesto.


POSEBNE STORITVE

Skupina Codognotto, zahvaljujoč svojiim visokim stopnjam tehnološke in organizacijske specializacije, lahko ponudi svojim strankam naslednje posebne storitve:

1

Transport ADR oz. prevoz nevarnega blaga (vnetljivega, eksplozivnega, jedkega itd.), ki ga je potrebno izvesti v skladu z določenimi varnostnimi standardi, po predpisih ARD (Accord Dangerouses Route).

1

Transport in logistika težkega blaga. Izkušnje in specifična oprema Skupine Codognotto omogočajo tudi organizacijo najtežjih kategorij blaga.

1

Ekspresne storitve – storitve Sejmi. Uporaba posebnih vozil, opremljenih z viličarji.


CARINA

Skupina Codognotto je usposobljena in s strani carine pooblaščena za sprejem vhodnih materialov iz držav, ki niso članice EGS. Materiale hrani, dokler niso opravljeni redni carinski pregledi. Slednji so lahko izvedeni ob različnih časih in po delih.

Carinsko skladišče

Nahaja se v Gorici, je tipa C in je zasebno skladišče. Rezervirano je za skladiščenje blaga v tuji državi, Uredba EGS 2954/93. Tuje blago je lahko hranjeno brez časovne omejitve, pri čemer davčne obremenitve začnejo veljati, ko so proizvodi dejansko pridobljeni in dani v promet.

Davčno skladišče

Omogoča stranki, da izkoristi mirovanje plačila DDV ob carinjenju, tako za blago v skladišču kot za tisto v tranzitu. V tem primeru je plačilo davka opravljeno le ob dejanskem trženju proizvodov v državi.


SVETOVANJE

Na vedno bolj odprtem trgu je najti številne družbe, ki ponujajo enake storitve. Tisto, kar nas od njih ločuje, je naš ponujeni presežek.

Skupina Codognotto svojim strankam nudi strokovno svetovanje. S pomočjo študije tokov in optimizacije upravljanja svetuje glede reorganizacije proizvodne verige. S tem se standardi ohranjajo na najvišji možni ravni in so rezultati zagotovljeni.


ZAVAROVANJE IN PRAVNE ZADEVE

Zavarovalniška pisarna zagotavlja upravljanje vseh zavarovanj, ki so potrebna za ustrezno zaščito premoženja, civilne odgovornosti in odgovornosti v zvezi z dejavnostmi cestnega prometa.

Pravna pisarna spremlja in upravlja reševanje pravnih in upravnih postopkov. S pomočjo strokovnih nasvetov zaposlenih na trgu in zaposlenih v javni upravi strankam ponuja pomoč in pravno podporo.

1
Cilj je napisati pogodbo, ki stranki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in zaščite in je obenem v skladu z določbami zakona in z dejanskim interesom.