Cestná preprava

Ak potrebujete prepraviť Váš tovar po ceste, naši overení vodiči zabezpečia, aby všetko prebehlo hladko.

Vybudovali sme si pozíciu jedného z najväčších cestných nákladných prepravcov v Európe, ktorý obsluhuje domáce aj medzinárodné prepravné trasy. S počtom takmer 2 000 vozidiel, vrátane cca. 500 ťahačov a 1 000 návesov, sme v priebehu rokov vybudovali sieť spoľahlivých prepravných odborníkov. Zabezpečíme, aby bol Váš tovar dodaný bezpečne.

Naši klienti potrebujú prepravovať tovar a zariadenia rôzneho druhu, preto náš vozový park zahŕňa rôzne typy vozidiel, ktoré sú schopné vyhovieť každej požiadavke. Môžeme Vám poskytnúť celý rad špecializovaných vozidiel pre nákladnú prepravu špecifického tovaru, ako napr. klasický plachtový náves (tautliner) s hydraulickým zadným čelom alebo vysokozdvižnými vidlicami. Bez ohľadu na to, aký náklad potrebujete prepraviť, naším cieľom je ho dodať rýchlo a bezpečne, aby bolo Vaše podnikanie stále v pohybe.


Neustále sa snažíme modernizovať a vylepšovať naše vozidlá. Nainštalovali sme do nich najnovšie satelitné systémy, ktoré nám pri našich dodávkach poskytujú niekoľko výhod:

1

Lepšia ochrana prepravovaného tovaru.

2

Lepšia reakcia na urgentné dodávky.

3

Znížený vplyv na životné prostredie.

4

Zvýšená bezpečnosť personálu s monitorovanými dobami oddychu.

 

ŠTANDARDNÝ PLACHTOVÝ NÁVES (TAUTLINER) – tiež dostupný s výklopnou zadnou plošinou a/alebo navijakom

Rozmery (DxŠxV): 13.60 x 2.48 x 2.75 m Nosnosť v tonách: 24 medzinárodná/28 domáca (IT/FR)


ROZŤAHOVANIE ZADNÝCH DVIER A MEGA NÁVESY

Rozmery (DxŠxV): 13,60 x 2,48 x (2.93 – 3.00) m Nosnosť v tonách: 24 medzinárodná/28 domáca (IT/FR)


PODVOZOK PRE KONTAJNERY A VÝMENNÉ NADSTAVBY

Rozmery (DxŠxV): 13.60 x 2.55 x 3.10 m Nosnosť v tonách: 29 medzinárodná


PLOŠINOVÉ NÁVESY – dostupné tiež s navijakom

Rozmery (DxŠxV): 13.60 x 2.48 x 2.75 m Nosnosť v tonách: 24 medzinárodná/28 domáca (IT/FR)


ŠTANDARDNÁ JAZDNÁ SÚPRAVA PRE VÝMENNÉ NADSTAVBY A 20' KONTAJNERY

Rozmery (DxŠxV): (7.40 x 2.48 x 2.75) + (7.40 x 2.48 x 2.75) m
Nosnosť v tonách: 24 medzinárodná/28 domáca (IT/FR)


JAZDNÁ SÚPRAVA JUMBO

Rozmery (DxŠxV): (9.70 x 2.48 x 2.75) + (6.00 x 2.48 x 3.10) m
ALEBO
Rozmery (DxŠxV): (7.70 x 2.48 x 2.90) + (7.70 x 2.48 x 2.90) m
Nosnosť v tonách: 24 medzinárodná/28 domáca (IT/FR)


STANDARD LORRY FOR CURTAINSIDED OR PLATFORM SWAP BODIES

Rozmery (DxŠxV): 9.60x2.48x2.80 m Nosnosť v tonách: 15


NÁKLADNÉ AUTO SO ŽERIAVOM

Rozmery (DxŠxV): 6.00x2.48x2.60 m Nosnosť v tonách: 12


NÁKLADNÉ AUTO S VIDLICOVÝM ZDVIHÁKOM

Rozmery (DxŠxV): 8.40x2.48x2.75 m Nosnosť v tonách: 13

SERVISNÉ DIELNE

Všetkým našim nákladným vozidlám poskytujú servis a zabezpečujú umývanie vyškolení a kvalifikovaní mechanici, ktorí pracujú v našich vlastných prevádzkach v Salgarede (IT), Gorizii (IT), Trnave (SK) a Ustroni (PL). Všetky naše vozidlá, vrátane tých špecializovaných, udržiavame v riadnom technickom stave. Máme v pohotovosti dve mobilné servisné vozidlá, takže v prípade poruchy môžu naši mechanici zasiahnuť priamo na mieste.


ŠKOLENIE A ROZVOJ

Keďže chceme ponúkať najmodernejšie logistické služby na trhu, všetci naši zamestnanci sú kvalifikovaní a skúsení. Ideme však ešte ďalej: investujeme do rozsiahlych školení pre všetkých zamestnancov, ktorí tak dostanú príležitosť aplikovať nové metódy a technológie na našich vozidlách a v našich skladoch.

INTERMODÁLNA PREPRAVA

Prevádzkujeme špeciálnu službu intermodálnej nákladnej prepravy s využitím železničnej, cestnej, námornej a leteckej dopravy, vďaka ktorej je možné dôsledne plniť dodacie podmienky. Nielenže Vám pomôže doručiť tovar v rámci celého sveta, ale taktiež znižuje našu uhlíkovú stopu tým, že nám umožňuje využívať prepravné trasy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Prepravnými trasami obsluhovanými intermodálnou službou sú:
SEVERNÉ TALIANSKO - BENELUX A VV
SEVERNÉ TALIANSKO – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A VV
MILÁNO - KATÁNIA A VV
SEVERNÉ TALIANSKO - FRANCÚZSKO A VV
SEVERNÉ TALIANSKO – JUŽNÉ POĽSKO A VV


ZBERNÁ PREPRAVA

Zberná preprava môže byť pre Vás z hľadiska jej organizácie nočnou morou, preto v prípade, že potrebujete zaslať kusovú zásielku, je lepšie dôverovať našim skúsenostiam.
Zberné služby poskytujeme popredným spoločnostiam na celom svete. Vďaka nášmu dôrazu na efektívne riadenie a rozsiahlu sieť obchodných partnerov sme už po celé roky spoľahlivou voľbou pre mnohé firmy. Naše zberné služby zahŕňajú zber, konsolidáciu v zbernom stredisku a následnú prepravu a distribúciu. Zabezpečujeme prepravu medzinárodného aj domáceho tovaru.

Vďaka našej pevnej pozícii v rámci EÚ a dennej kyvadlovej doprave do najdôležitejších hlavných miest v Európe sme schopní sa dostať do akéhokoľvek mesta na kontinente do max. 72 hodín.


ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Pre náš moderný vozový park nie je nič príliš náročné. Ak chcete zaslať špeciálny tovar, ktorý si vyžaduje mimoriadnu pozornosť, môžeme Vám ponúknuť cestnú prepravu a logistiku pre ktorýkoľvek z nasledujúcich špeciálnych nákladov:
 

1

Preprava podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) – špeciálny tovar prepravovaný podľa bezpečnostných nariadení ADR (horľavý, výbušný, korózny tovar, a pod.)

1

Preprava a logistika ťažkého tovaru

1

Expres – obchodné služby špecializovanými vozidlami, ktoré sú vybavené vysokozdvižnými vidlicami.


PRECLENIE

Ak potrebujete zabezpečiť uskladnenie tovaru počas procesu jeho preclenia, môžeme sa o Váš tovar bezpečne postarať. Akýkoľvek tovar z krajín mimo EHS musí prejsť potenciálne zdĺhavým colným konaním. Máme oprávnenie od HMRC (Britský daňový a colný úrad) na skladovanie tovaru počas colného konania.

COLNÝ SKLAD

Zahraničný tovar je možné skladovať bez zdanenia po akúkoľvek dobu, pokiaľ nedôjde k jeho skutočnému odovzdaniu na užívanie. S touto informáciou sa odkrýva možnosť ako odľahčiť Váš rozpočet. Ak máte v úmysle uskladniť zahraničný tovar na krátku dobu, môžeme Vám na tento účel ponúknuť náš špeciálny súkromný sklad typu C, ktorý sa nachádza v Gorizii, Taliansku. Uvedenú službu poskytujeme v súlade s Nariadením EHS č. 2954/93.

DAŇOVÝ SKLAD

Všade, kde je to možné, sa snažíme šetriť Vaše peniaze. Preto poskytujeme daňový sklad, ktorý Vám umožní využiť pozastavenie platby DPH z uloženého tovaru a tovaru na ceste. Daň je splatná až v čase, keď bude tovar skutočne použitý v príslušnej krajine.


KONZULTANTI PRE CESTNÚ LOGISTIKU

Na čoraz otvorenejšom trhu je potrebné, aby bolo Vaše podnikanie vždy o krok vpred. Väčšina externých logistických spoločností bude iba riadiť Váš náklad, my sa však líšime tým, že sme schopní ponúknuť oveľa viac. Pre každú špecifickú úlohu týkajúcu sa cestnej nákladnej prepravy Vám zabezpečíme odbornú poradenskú službu, ktorej cieľom je poskytnúť Vašej firme takú výhodu, vďaka ktorej predbehnete svojich konkurentov. Preskúmame Váš výrobný reťazec a štruktúru riadenia a navrhneme Vám, kde a čo môžete optimalizovať, inovovať a modernizovať. Tak získate prostriedky na to, aby ste mohli dosiahnuť výsledky súvisiace s cestnou prepravou rýchlejšie a lepšie ako ktokoľvek iný. Ak ste sa už rozhodli externe zabezpečiť logistiku Vašej cestnej prepravy, prečo sa nepozrieť na to, čo by ste mohli zlepšiť od samého začiatku?


POISTNÉ SLUŽBY A PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Potrebujete chrániť Vaše podnikanie. Naše poistné oddelenie je k dispozícii, aby Vám pomohlo ochrániť Váš majetok a vykonávať dozor nad všetkými vašimi záväzkami vyplývajúcimi z činností, ktoré súvisia s cestnou prepravou a občianskoprávnou zodpovednosťou.

Naše právne oddelenie spravuje všetky právne a administratívne postupy, postará sa o bezpečné zmluvy, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi, a ponúkne Vám odborné poradenstvo a pomoc prostredníctvom odborných poradcov v oblasti prepravy, logistiky a verejnej správy.

1
Naším cieľom je poskytovať Vášmu podnikaniu ochranu a bezpečnosť v maximálne možnej miere.