Наземен транспорт

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Благодарение на автомобилния парк от около 500 пътни влекача и около 1000 полуремаркета, фирмена група Codognotto се утвърждава като един от най-големите автомобилни паркове, които са европейска собственост. Ако към това добавим съвкупността от партньори, които сътрудничат на фирмата въз основа на ексклузивно споразумение, автомобилният парк достига 2000 единици.

Поради това фирма Codognotto винаги успява да предложи решение, какъвто и да е и където и да е заявеният превоз.
Автомобилният парк включва различни видове оборудване: от класическия tautliner до камиона с хидравличен борд или със самотоварач с вилкова хватка, или до контейнера, пригоден за транспортиране на окачено на закачалки облекло: Codognotto винаги успява да задоволи най-разнообразните транспортни изисквания.


Използването на най-модерните системи за сателитно локализиране гарантира редица предимства:

1

По-добра защита на транспортираната стока, благодарение на постоянната проследяемост на превозните средства.

2

Своевременно изпълнение на спешни доставки посредством търсене на превозни средства в района.

3

По-малко влияние върху околната среда, плод на намалението на курсовете без товар.

4

По-голяма безопасност за персонала, благодарение на спазването на времето за шофиране и почивка, което се следи от централата.

 

АВТОСЕРВИЗ

Квалифицираният персонал с дългогодишен опит постоянно участва в курсове за обучение относно иновативни компютъризирани методи за диагностика, нови електронни технологии и сателитни устройства, поставяни в автомобилите.
Също така Codognotto разполага с група механици, които се занимават специално с намеса по автомобили извън фирмата – включително и при извънредни случаи – благодарение на помощта на специално оборудван мобилен автосервиз.


ИНТЕРМОДАЛНОСТ

В ерата на глобализацията, когато търсенето и предлагането може да са в различни континенти или на фирми и предприятия, отдалечени на хиляди километри, се заражда нуждата продуктите да са налични лесно и своевременно.

Бързината на реакция на пазара се превърна в нещо задължително, следователно и конкурентното предимство не може без нея.
Фирмена група Codognotto продължава да развива и да извършва регулярни услуги по железопътен транспорт, със своята специална инфраструктура и оборудване, като групира нуждите на многобройни клиенти и където е възможно – ограничава влиянието върху околната срда на своя основен бизнес.

Обслужваните понастоящем курсове с интермодални услуги са:
СЕВЕРНА ИТАЛИЯ – БЕНЕЛЮКС И СЪСЕДНИ
СЕВЕРНА ИТАЛИЯ – ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И СЪСЕДНИ
МИЛАНО – КАТАНИЯ И СЪСЕДНИ
СЕВЕРНА ИТАЛИЯ – ФРАНЦИЯ И СЪСЕДНИ

Освен че е по-ефективна от екологична гледна точка в сравнение с автомобилния транспорт, интермодалността достига добри нива на ефективност и от гледна точка на натоварено тегло, тъй като се допуска натоварване на маси до 28 тона, включително и при международни курсове.


ГРУПАЖ

Фирмена група Codognotto е силна благодарение на богатия си опит в превоза на цялостни товари, но успоредно с това извършва и специфичната групажна дейност, като успява да осигурява същата гъвкавост и надеждност на услугите.
Този вид транспорт е сложен от организационна гледна точка поради повишената раздробеност на стоките и поради вида спедиции. Така че групажът се управлява с помощта на мрежа от кореспонденти, които помагат на фирмените ни звена в операциите по: получаване, консолидиране в хъбове, транспортиране и разпределение. Освен това обширното проникване на структурите по европейската територия позволява на фирма Codognotto да предлага най-подходящата услуга по дистрибуция за конкретните изисквания на клиента в мрежите B2C (Business to Client).

По-конкретно от хъбовете в Порденоне, Болония, Торино и Анкона тръгват ежедневни превози към най-големите европейски столици и стратегически пунктове за разпределение на малки партиди, които успяват да достигнат до всеки европейски град за 48/72 часа.


СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

Благодарение на високите си нива на специализация, технология и организация, фирмена група Codognotto може да предложи на клиентите си и следните специални услуги:
 

1

ADR превози – А именно транспортиране на специални стоки (запалими, взривоопасни, корозивни и др.), което трябва да се изпълнява съгласно определени стандарти за безопасност, предвидени от регламентите ADR (Accord Dangereuses Route).

1

Превоз и логистика на тежки товари – Опитът и специализираното оборудване, с което разполага фирма Codognotto, й позволяват да се справя с транспортирането и на най-тежките стоки.

1

Експресни услуги – Услуги за панаири – Чрез използване на специална техника, разполагаща с мотокари.


МИТНИЦА

Фирма Codognotto има правоспособност и е оторизирана, под контрола на Митницата, да получава стоки, пристигащи от страни извън ЕИК, за да ги съхранява, докато се извършват обичайните митнически операции. Затова последните може да се извършват както по различни времена, така и за части от партидата.

Митнически склад

Разположен в Гориция, складът е тип C, частен склад, тоест предназначен за складиране на стоки на чуждата страна съгласно Регламент на ЕИО 2954/93. Складирането на чуждестранни стоки е възможно без никакви времеви ограничения, като фискални разходи не се правят, докато продуктите не бъдат действително изтеглени и пуснати в потребление.

Фискален склад

Позволява на клиента да се възползва от временно прекъсване на плащанията на ДДС до момента на освобождаването от митница както на стоки на склад, така и на транзитни такива. В такъв случай данъкът се заплаща в момента на реалното пускане в търговската мрежа на благото на територията на страната.


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В този все по-обширен пазар може да се открият многобройни партньори, които са в състояние да предоставят същата услуга, но това, което прави разликата в качеството на предложенията, и впоследствие е решаващо при избора, са предлаганите добавъчни услуги.
Фирмена група Codognotto консултира при всяко поръчение посредством способни фирмени специалисти, когато е нужно, за реорганизиране на производствената верига, като проучва съответните потоци и оптимизира управлението им, поддържайки на максимални нива качествените стандарти и давайки гаранция за резултатите във времето.

camion Codognotto - sede di Salgareda

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

Застрахователният отдел гарантира управлението на всички застрахователни покрития, необходими за адекватна защита на имуществото, за гражданската отговорност и отговорността за всички дейности, свързани с автомобилния транспорт.

Юридическият отдел контролира и ръководи разрешаването на юридически административни процедури, и по-специално предлага съдействие и юридическа помощ на клиента, включително и като използва специализирани консултанти на пазара и на държавната администрация.

1
Преследваната цел е винаги постигането на договорни текстове, които да предоставят максимална степен на защита и закрила за клиента, но в същото време да съответстват на законовите разпоредби и да отговарят на действителните интереси, заложени в договора