Логистика

Подходът към делокализация на производствените предприятия в страните от Източна Европа, последван от необходимостта за организиране на складови и дистрибуционни центрове на едро, насочи фирма Codognotto в направление по-мащабно навлизане в областта на интегрираната логистика.

Все по-често средните и големи предприятия, особено в сектора на производството, имат нужда да открият един единствен партньор, който да може да извърши всички онези дейности, съпровождащи техния основен бизнес: например за оптимизация на аутсорсинга им.

Нашата фирма предоставя специален екип, който проучва производствената верига, изработва програми за управление на евентуални входящи потоци, за организация, складиране, опаковане и транспортиране на крайния продукт.

В сферата на логистиката фирма Codognotto предлага редица специфични услуги:

IN HOUSE УСЛУГИ

Включват частично или цялостно логистично управление в рамките на фирмата на клиента, след първоначален етап на проучване и анализ на критичните звена с цел организиране на логистичните процеси на системите за преместване, складиране и дистрибуция, с интегриране с производствените цикли на клиента.

operazioni di carico

 

СКЛАДОВИ УСЛУГИ

Предвиждат комплексно управление на стоките и складовите наличности в собствените звена или в тези на клиента според указанията, дадени от последния: управление на партиди, проследяемост на материалите, критерии за управление FIFO, LIFO. Използването на иновативни информационни системи, съчетано с професионализма на персонала, позволяват оптимизиране на дейността от административната й част до финалните етапи на транспортирането.

operazioni di magazzino

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

На настоящия все по-обширен пазар може да се открият многобройни партньори, които са в състояние да предоставят същата услуга, но това, което прави разликата в качеството на предложенията, са предлаганите добавъчни услуги.

За всяко поръчение фирмена група Codognotto осигурява консултиране от компетентни специалисти във фирмата, когато е нужно, за реорганизиране на производствената верига, като проучва съответните потоци и оптимизира управлението им, поддържайки качествените стандарти на максимални нива и давайки гаранция за резултатите във времето.

С цел възможност за установяване на високото качество на консултантска дейност и пропорционалното удовлетворение на клиента, фирмена група Codognotto предоставя на клиентите си обективни показатели за ефективност.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

particolare camion

Застрахователният отдел гарантира управлението на всички застрахователни покрития, необходими за подходяща защита на имуществото, за гражданската отговорност и отговорността относно всички дейности, свързани с интегрираната логистика.

Юридическият отдел контролира и ръководи разрешаването на юридически административни процедури: по—специално предлага съдействие и юридическа помощ на клиента, като се ползва от специализирани консултации на пазарни агенти и на лица от държавната администрацията.
 

Целта, която си поставяме, е да стигнем до договорни текстове, които да осигуряват максимална степен на защита и закрила на клиента и в същото време да съответстват на законовите разпоредби и на действителните интереси, заложени в договора.