Море / Въздух

Благодарение на солидния си опит фирмена група Codognotto осигурява национални и международни консултации и специализирани услуги в сферата на морския и въздушния транспорт, гаранция за които дава Сертификатът за качество, издаден от CISQ и IQNET в пълно съответствие със стандарт UNI EN ISO 9001:2008.

1

Услуги в морския транспорт LCL и FCL при внос и износ от всички италиански пристанища.

1

Консолидирани спедиции по въздух, спедиции по схемата «отиване-връщане» (back–to–back), директни и чартърни превози при внос и износ с транспортиране на насипни продукти и/или такива на палети, спедиции на неконтейнеризиран товар (Break Bulk) и ро-ро.

1

Извънредни превози от/за презокеански дестинации.

1

Консултации и организационна, застрахователна и митническа помощ (опростени процедури в рамките на фирмата).

1

Управление на документите (акредитиви, консулски процедури и др.) Директно управление и мониторинг на спедициите.

1

Гарантирани договорености с първокачествени морски и самолетни превозвачи по основните транспортни направления. Агент IATA.


СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

1

ADR превози за специални стоки (запалими, взривоопасни, корозивни и др.)

1

Превоз и логистика на тежки товари.

1

Експресни превози.

1

Услуги за панаири и използване на специални превозни средства, снабдени с мотокари.


МИТНИЦИ

Получаване и съхранение на материали, пристигащи от държави извън ЕИО в очакване на извършване на регулярните митнически операции.


ГРУПАЖ

Управление, с помощта на гъста мрежа от кореспонденти, които подпомагат различните звена на фирмената група, при операциите по: получаване, консолидиране при хъбове, транспортиране и дистрибуция.


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Когато е необходимо, чрез своите компетентни специалисти във фирмата, Codognotto консултира по всякакви поръчки за реорганизиране на производствената верига, като проучва потоците и оптимизира управлението й.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

Фирмена група Codognotto гарантира управлението на всякакви застрахователни покрития, необходими за адекватно опазване на имуществото, за гражданската отговорност и отговорността на превозвача за транспортираните стоки. Освен това вътрешният ни юридически отдел контролира и управлява разрешаването на юридически и административни процедури, с които фирмата се сблъсква ежедневно.