Безопасност

Това е тясно свързана с ежедневните дейности тема, особено в сфера като тази на транспорта и логистиката, характеризираща се със завишени рискове.

За да предпази персонала си, фирма Codognotto инвестира в обучение – единствената реална система за превенция на трудовите злополуки – и в осигуряване на всички предвидени от закона лични предпазни средства. Тези инвестиции обаче може да се окажат самоцелни, ако не бъдат гарантирани като минимални стандарти.

 

 

По тази причина фирма Codognotto разполага със свой екип, на който е поверена задачата постоянно да мониторира нивото на безопасност във фирмата и спазването на нормите от страна на различните субекти.