Качество и околна среда

За много фирми вниманието към околната среда е все повече необходимост, към която трябва да се приспособят, за да задоволят пазарните изисквания и да отговорят на валидната нормативна база.

Фирма Codognotto винаги е обръщала голямо внимание на влиянието на своята трудова дейност върху околната среда и благодарение и на новите технологии и на все по-иновативни инструменти, през последните години започна да провежда редица конкретни инициативи.


Това гарантира спазването на всички европейски регламенти и позволи получаването на Сертификат за върхови постижения. Тези политики са насочени към противопоставяне на отрицателното влияние върху околната среда посредством ограничение на всички източници на замърсяване, рециклиране на отпадъците, произтичащи от фирмената дейност и използването на екосъобразни консумативи и резервни части.


Именно за да се намалят до минимум емисиите на парникови газове в атмосферата, автомобилният парк се обновява постоянно и към днешна дата голяма част от пътните влекачи отговарят на стандарт Euro 5 и са снабдени с най-новите сателитни системи, които позволяват оптимизиране на маршрутите и намаление на километрите без товар. Освен това постоянните инвестиции в интермодалност позволяват извършване на еквивалентни услуги с по-ограничено влияние върху околната среда.


И накрая, новата централа на фирмата е проектирана според най-модерните технологии, които правят сградата пасивна, т.е. без активни отоплителни системи и с ниско енергийно влияние, благодарение и на покрива й с фотоволтаични панели.