Мисия и фирмен профил

Фирмена група Codognotto (Кодоньото) подпомага клиентите си в сферата на вътрешната и международна транспортна дейност и посредством ежедневно взаимодействие с тях успява да опрости и разреши дори и непланирани ситуации.

Благодарение на динамиката си, тя постига синергичен ефект със съществуващи фирми и като прониква повсеместно по територията чрез собствените си клонове или асоциирани предприятия, успява да запълни празнотите и по този начин да предложи прецизни и точни услуги.

Освен автомобилен транспорт, фирмена група Codognotto предлага и интермодалност и интегрирана логистика за своите складове или за структури, които частично или изцяло възнамеряват да възложат на трети лица управлението на логистиката (напр. транспортиране на суровини, управление на крайните звена от производствените линии, складове, дистрибуция).
Освен това тя е в състояние да предложи обширна гама услуги по море, по въздух и международни групажи, като се занимава с всички процедури и с управлението на необходимата документация.

Codognotto предлага пълно обслужване на 360° и това, съчетано с вътрешната й политика, позволи на групата да стане партньор на няколко важни мултинационални дружества.